آخرین اخبار سازمان جهانی کار

۰۲:۴۸
سازمان جهانی کار، در گزارشی آخرین وضعیت کارگرانِ کلیدی را توصیف کرده است.
۰۳:۱۵
طبق آمارهای سازمان جهانی کار، برخی از کشورهای جهان که بیش‌تر در اروپای شمالی قرار دارند کمتر از 20 درصد از زمان هفتگی خودشان را به کار کردن اختصاص می‌دهند.
۰۱:۰۶
نتیجه یک گزارش تحلیلی نشان می‌دهد، مسئولیت بار درآمدی خانوار در ایران از میانگین جهانی بالاتر است.
۱