آخرین اخبار سرمایه حقیقی

اکوایران: تداوم روند ورود سرمایه نشان می‌دهد که بخشی از سهامداران انتظار رشد بازار را دارند. آیا انتظار آنها محقق خواهد شد؟
اکوایران: روز شنبه برای ششمین روز متوالی خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 36 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد.
اکوایران: ورود سرمایه سیگنال مثبت مهمی برای بازار است تا موتور محرکی برای تداوم رشد بازار در روزهای آتی باشد.
اکوایران: روز چهارشنبه برای پنجمین روز متوالی خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 136 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. در مجموع روزهای معاملاتی اولین هفته اردیبهشت ماه، هزار و 262 میلیارد تومان سرمایه حقیقی وارد بازار شده است.
اکوایران: پس از 4 روز رشد متوالی، شاخص کل بورس تهران امروز تعدیل شد.
اکوایران: روز دوشنبه برای سومین روز متوالی خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار مثبت شد و 42 میلیارد تومان پول حقیقی به بازار سهام وارد شد. در مجموع سه روز اخیر، بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه حقیقی وارد بازار سهام شده است.
اکوایران: پس از بحرانی که بخشنامه هیئت دولت در اردیبهشت سال گذشته ایجاد کرد، حال شاخص بورس پس از 11 ماه از محاق خارج شد و به کانال 2.3 میلیونی بازگشت.
اکوایران: امروز تقاضای حقیقی در بازار رشد کرد و شاخص‌ها رشد کردند.
اکوایران: در این هفته شاخص کل بورس تهران در مجموع بیش از 53 هزار و 685 واحد کاهش پیدا کرد و شاهد افزایش خروج پول حقیقی از بازار سهام بودیم.
اکوایران: روز سه‌شنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و 575 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد.