پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • سعد حریری: به آخر خط رسیدیم

    در پی ناآرامی‌های ۱۳ روز گذشته در لبنان نخست‌وزیر این کشور روز سه‌شنبه از سمتش استعفا کرد.

    ۰ مشاهده ۰۱:۰۱
۱