آخرین اخبار سقوط بورس

۲۸:۵۵
این قسمت ویزور به تحولات بازار مواد خام و ریزش های بزرگ بازارهای مالی پرداخته و اقتصادهای نوظهور و مورد خاص آرژانتین را بررسی کرده است.
۱ ۲