آخرین اخبار سهم صنعت از تولید

اکوایران: آمارهای رسمی حاکی از آن است که رشد بخش کشاورزی همچنان منفی مانده و به کمترین سطح در ۱۱ سال اخیر رسیده است. این در حالی است که همانند سال‌های پیش، بخش خدمات همچنان تأثیرگذارترین بخش بر رشد تولید در ایران بوده است.
۱