آخرین اخبار سود آوری

۰۳:۰۰
تعداد زیادی از فروشگاه های زنجیره ای دارای تخفیف های دائمی روی بخش زیادی از محصولات خود هستند. اما با وجود نوسانات قیمتی پی در پی طی چند سال اخیر این سوال به وجود می آید که چگونه ارائه چنین تخفیفاتی از سوی فروشگاه ها فراهم می شود؟
 سه نماد پتروشیمی زاگرس، شفن و شخارک به ترتیب با ارزش بازاری 30 هزار میلیارد تومان، 16 هزار میلیارد تومان و 23 هزار میلیارد تومان در گروه متانول ساز بازار سرمایه کشور قرار می‌گیرند.
بررسی ها نشان می دهد میان گروه های اصلی صنعت ایران بیشترین نرخ رشد سود به ثبت رسیده در 9 ماهه سال گذشته به گروه فرآورده های نفتی تعلق داشته است.
بررسی ها نشان می‌دهد رشد سودآوری اسمی صنایع در شش ماهه نخست امسال حدود 20 درصد برآورد شده، این در حالیست که این شاخص در بهار بالغ بر 45 درصد بوده است.
۲۲:۳۷
شاخص روز قبل با افت بیش از 12 هزار واحدی همراه شد ، جایی که معاون اقتصادی دولت درحال تمدید بسته حمایتی از بورس بود و سهامداران در حال مطالعه صورت های مالی شرکت ها.
۱