پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • منتظر درآمد نفتی نباشیم

    آیا نفت برای اقتصاد مضر است؟ این فرهنگ نفتی است که برای اقتصاد خطرناک است یا سومدیریت در مصرف این درآمد ها؟

    ۰ مشاهده ۰۲:۵۵
۱