پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • طغیان حباب ربع سکه

    قیمت انواع سکه بهار آزادی از امروز کاهشی شد. اما به رغم روند نزولی، فاصله قیمت سکه با ارزش ذاتی آن بسیار زیاد است. در بین انواع سکه، قیمت «ربع» و «سکه گرمی» بیشترین شکاف قیمتی را دارند. «اکوایران» در گزارشی آماری حباب قیمت انواع سکه را بررسی کرده است.

    ۰ مشاهده ۰۰:۴۸
۱ ۲