آخرین اخبار سیاست و اقتصاد

۰۱:۰۱
رویدادهای ۱۸ مرداد ۱۴۰۰ به روایت دوربین
۰۲:۱۲
معامله‌گران بازار که به اتفاقات سیاسی دلخوش کرده بودند، تصور نمی‌کردند در دوره بایدن، به این زودی وضعیت به چیزی شبیه به بن ‌بست تبدیل شود.
۰۳:۰۷
سال هاست افسانه ای در ذهن سیاستمداران شکل گرفته است که معتقدند تجارت آزاد و واردات باعث عدم حمایت از بازارهای داخلی و به ویژه کارگران کشور می شود از این رو با مثالی از فردریک باستیا به این موضوع می پردازیم.
۱