پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • خط ویژه برای «مقاومت»

    نخستین دیدارهای دیپلماتیک سید ابراهیم رئیسی در قامت رئیس جمهوری ایران با سران ۵ گروه از جریان مقاومت حاوی پیامی روشن است؛ آنکه تقویت جریان مقاومت در سیاست های منطقه ای دولت او تداوم خواهد یافت.

    ۰ مشاهده ۰۳:۲۹
  • آپشن رئیسی برای دارندگان دلار و طلا

    نقشه جدید تیم اقتصادی رئیسی برای سرمایه گذاران دلار و طلا؛ دولت منتخب قرار است از برنامه‌های جدید خود برای مدیریت سرمایه های مردمی در این دو حوزه رونمایی کند.

    ۰ مشاهده ۰۱:۲۶
۱