آخرین اخبار شاخص اقتصاد

نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم مهر ماه 1401 نزولی شده و پس از سه هفته از کانال 20.9 درصد پایین آمد. به طور کلی در تحلیل این رویداد از دید کارشناسان دو دیدگاه مهم وجود دارد. برخی هنوز معتقدند این کاهش نمی تواند عامل بهبود شرایط نقدینگی بانک ها باشد.
۱