آخرین اخبار شاخص فلاکت

اکوایران: بررسی شاخص فلاکت در پایان پاییز 1402 نشان می‌دهد استان چهار محال و بختیاری بیشترین فلاکت را در میان استان‌های کشور داشته است و تهران نیز کمترین در میان سایر استان‌ها بوده است. هم‌چنین باوجود کاهش کلی این شاخص در سال اخیر برای کل کشور، میزان فلاکت در 14 استان افزایش یافته است.
اکوایران: استان لرستان بالاترین نرخ فلاکت را در بهار امسال ثبت کرده است. این شاخص از مجموع بیکاری و تورم سالانه به دست می‌آید و در این استان به مرز 70 درصد رسیده است. این در حالی است که این شاخص در پایتخت کمترین سطح را در مقایسه با سایر استان‌ها داشته است.
اکوایران: برخلاف گزارش‌های ناواضحِ برخی از محافل اقتصادی، محاسبات نشان می‌دهد شاخص فلاکت از 48.6 درصد در بهار 1401 به 60.3 درصد در بهار سال جاری رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد این بالاترین سطح این شاخص از ابتدای سال 98 تاکنون بوده است.
کدام استان ها در ایران در صدر شاخص فلاکت در میان تمامی استان ها قرار دارند؟
اکوایران: «شاخص فلاکت» کل کشور در سال 1401 حدود 54.8 درصد برآورد شده است. بیشترین میزان این شاخص به ترتیب در استان‌های لرستان، کرمانشاه و کردستان بوده که به نوعی استان‌های زاگرس‌نشین به شمار می‌روند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هفت استان شاخص فلاکت بالاتر از مرز 60 درصد بوده است.
اکوایران: وضعیت شاخص فلاکت در سال های اخیر صعودی بوده و در پایان سال گذشته به رکورد ده ساله رسیده است. این در حالی است که کمترین میزان این شاخص در سال 1395 و پس از به نتیجه رسیدن برجام رخ داده بود.
بررسی وضعیت اقتصادی کردستان نشان از وخامت وضعیت اقتصادی این استان در سال های اخیر داشته است. داده های آماری نشان می دهد در هفت سال گذشته قیمت ها 500 درصد رشد داشته و در پاییز سال گذشته شاخص فلاکت این استان از 60 درصد عبور کرد.
نرخ شاخص فلاکت در استان هرمزگان در سال گذشته بالغ بر 57 درصد به ثبت رسیده است. این بالاترین نرخ شاخص فلاکت برآورد شده در میان تمامی استان های کشور در سال 1400 است.
شاخص فلاکت در اقتصاد ایران در سال 1400 به اوج بیست و پنج ساله رسیده و رکورد بالایی را از خود برجای گذاشته است. داده های مرکز آمار نشان می دهد افزایش این شاخص در کشور بیشتر از ناحیه تورم بوده تا نرخ بیکاری.
شاخص فلاکت در تابستان سال 1400 به 55.4 درصد رسید. بررسی این متغیر در یک دهه اخیر نشان می دهد این بیشترین میزان شاخص مذکور در بازه ده ساله اقتصاد ایران بوده که نشان از وضع نامناسب اقتصاد در این مقطع داشته است.
۱ ۲