آخرین اخبار شاخص فلاکت

۰۱:۵۲
این روزها همه علیه قیمت گذاری دستوری حرف میزنند، حتی آنها که قصد دارند به زور قیمت ها را با برنامه هایی فضایی و تخیلی کاهش دهند!
۰۴:۴۴
پایین‌ ترین مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری بعد از انقلاب، در دوره سیزدهم به ثبت رسید.
۰۲:۱۳
سرپرست پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری مجرمانی خبر داد که 60 درصد آن ها برای اولین بار اقدام به سرقت کرده اند.آمار نگران کننده سارق اولی ها بیانگر وضعیت وخیم اقتصاد ایران است.
۰۲:۰۱
شاخص فلاکت در ایران ۲۶ درصد رشد کرده و به ۴۵/۵ درصد رسیده است. بیکاری ، تورم بالا،رشد متفی اقتصادی تله های اقتصاد ایرانند.تداوم روند این شاخص ها نگران‌کنده است.
۱ ۲