پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • رشد شدید حقوق های معوق

    بیکاری معضل بزرگی است،‌چه برای افراد چه برای جامعه اما شاغل بودن هم به انداره کافی دردسر دارد، ازحقوق های کم و ساعات بالای کاری تا چند شغله بودن برای جبران مخارج زندگی.

    ۰ مشاهده ۰۲:۱۵
۱