پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • روزهای تکراری بازار

    در بازار امروز مانند روزهای گذشته شاخص افت کرد و ارزش معاملات نیز بسیار پایین بود. بسیاری از سهم ها تقریبا در صف فروش قفل شده اند و معاملات کمی می شوند.

    ۰ مشاهده ۰۵:۴۷
۱