پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • مردم به صندوق برمی‌ گردند ؟

    مصاحبه اکوایران با عباس عبدی . آیا مردم از بهبود شرایط ناامید شده اند؟ نسخه کامل این برنامه را در اکوایران ببینید.

    ۰ مشاهده ۰۳:۵۵
۱