آخرین اخبار صنعت هوایی

۰۴:۱۳
۱۶۰ هواپیما از ۳۳۰ پرنده ای که در کشور وجود دارد، زمین گیر شده اند.
۰۳:۳۱
آمارهای تاخیر در پروازها و فرودهای اضطراری، از خبرهای چندان خوبی در باره وضعیت صنعت هوایی کشور حکایت نمی کنند. طی ۱۱ روز ۶ نقص فنی در پروازهای مسافربری کشور اتفاق افتاده است.
۱