آخرین اخبار ضریب جینی روستایی

اکوایران: ضریب جینی مناطق روستایی در سال گذشته به بالاترین رقم خود در 10 سال گذشته رسیده است. کدام یک از وقایع اقتصادی سال گذشته متهم ردیف اول افزایش شکاف درآمدی در روستاها است؟
اکوایران: بررسی‌های آماری ضریب جینی نقاط شهری و روستایی نشان می‌دهد اختلاف درآمدی شهرنشینان پس از ثبت رکورد در سال 97 رفته رفته کم‌تر شده است. این در حالی است که در مناطق روستایی این شاخص مسیر صعودی را پیموده و اکنون به بالاترین سطح خود در ده سال اخیر رسیده است.
۱