آخرین اخبار ضعیت محیط کسب وکار بخش صنعت

اکوایران: نتایج پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور در فصل تابستان امسال از نامساعدتر شدن محیط کسب‌وکار که به دنبال آن سخت‌تر شدن شرایط برای فعالیت‌های اقتصادی را نسبت فصل قبل و فصل مشابه در سال قبل به همراه داشته حکایت دارد.
۱