پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • طرح جدید قیمت گذاری در راه است ؟

    علیرضا رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جدیدترین صحبت هایش از مخالفت خود با طرح عرضه خودرو در بورس کالا سخن گفته و علت را عدم کارشناسی این طرح عنوان کرده است.

    ۰ مشاهده ۰۱:۳۵
۱