آخرین اخبار عباس دادجو توکلی

۰۱:۴۲:۵۳
به همت اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی دانشگاه تهران در دانشکده اقتصاد این دانشگاه نشستی درخصوص بررسی چند‌و‌چون «نظارت بر بانک‌ها»، در ۶ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد.
۰۱:۵۴:۲۰
با توجه به اهمیت و شرایط حال حاضر بازار پول و اعتبار، بررسی سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها در دستور کار قرار گرفت. آیا کنترل ترازنامه بانک‌ها سیاست مفیدی برای یک نظام بانکی ناتراز با کسری بودجه است؟
۱