آخرین اخبار عبدالله بابایی

۳۹:۳۲
بازار خودرو در سال 1402 با فراز و فرودهای همراه بود. سیاست گذار تلاش کرد با ابداع شیوه های جدید که پیش تر در بازار خودرو آزمایش نشده بود، بازار خودرو را مدیریت کرده و اسب سر کش قیمت ها را رام کند.
۱