پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • ۹ شرکت در صف عرضه اولیه

    از ابتدای سال تاکنون ۳ شرکت در بورس عرضه اولیه شدند و حالا علی صحرایی مدیر عامل شرکت بورس تهران گفته با توجه به شرایط بازار، عرضه های متعددی در بورس تهران خواهیم داشت.

    ۰ مشاهده ۰۲:۰۰
۱