آخرین اخبار علیرضا زاکانی

اکوایران :بر اساس گزارش درآمد، هزینه خرداد ماه شهرداری تهران می توان گفت که موتور فروش تراکم از طریق عرضه مازاد تراکم بر تراکم پایه روشن شده است .
اکوایران :‌سرپرست بهره‌برداری شرکت اتوبوسرانی تهران از اختصاص ۱۷ دستگاه اتوبوس برای حمل و نقل زنان در دو نوبت صبح و عصر در خطوط BRT شهر خبر داد.
اکو ایران : معاون محاسبات وپایش عملکرد شورای پنجم گفت: ترازدرآمد هزینه شهرداری در سه ماهه نخست امسال همچنان با کسری بسته شده است، رقم 7 هزار و 120 میلیارد تومان کسری منابع آنقدر بزرگ هست که نشود انکارش کرد یا گفت که طبیعی است! در حقیقت شهرداری تهران در این سه ماهه هر ماه حداقل 2 هزار و 373 میلیارد تومان کسری را تجربه کرده است که این میزان کسری برابر با عدم تحقق ماهانه 56 درصد منابع تکلیفی پیش…
اکو ایران: کارل مارکس سخنی از هگل تکرار می‌کند که تمام وقایع بزرگ و شخصیت‌های جهان دو بار ظاهر می‌شوند. مارکس اضافه می‌کند هگل فراموش کرده که بنویسد بار اول به‌صورت تراژدی و بار دوم به صورت نمایشی کمدی طعنه‌ی مارکس به ناپلئون اول و برادرزاده‌‌ی اولش ناپلئون سوم است.
اکوایران :‌شهردار تهران از واگذاری همیشگی دو استادیوم امام رضا و شهید کاظمی به دو تیم استقلال و پرسپولیس خبر داده است .
اکوایران : شهردار تهران گفت که تغییر پهنه ها در تهران را در دستور کار خود قرار داده و ۱۷ مورد تغییر پهنه را دنبال می کندکه محیط راکد در شهر را به یک محیط پویا و زنده تبدیل می کند. به گفته او یک تصمیم از این جنس به اندازه ۵۰۰ تصمیم می تواند اثرگذار باشد که شهر را زنده می کند و مولدسازی محسوب شود.
اکو ایران : علیرضا زاکانی شهردار تهران می گوید پرونده رسا تجارت را از طریق مصالحه پیگیری می کند و حق مردم شهر را به آنها باز می گرداند .
مدتی پیش یک عضو شورای شهر تهران گفت برای محقق نشدن وعده دوماهه صدورپروانه ساخت شهرداری باید عذرخواهی کند امروز شهردار تهران اعلام کرده است کهدر بحث کاهش زمان صدور پروانه ساختمان از ۳۷۰ روز به ۶۰ روز نیز توفیق داشته واین کار در چند منطقه انجام می شود و موضوعات فضای سبز و کمیته نما گلوگاه هایی است که با حل آنها این وعده به صورت کامل انجام می‌شود.
اکوایران :‌یک عضو شورای شهر تهران نسبت به وعده هایی محقق نشده شهردار تذکر داد و گفت : وعده ای که نمی توانیم را به مردم ندهیم و اگر هم اشتباه کردیم از مردم عذرخواهی کنیم .
اکوایران: خرید اتوبوس های دست دوم اروپایی به عنوان یک راهکار کوتاه مدت برای رفع نیازهای فوری تهران به اتوبوس از سوی مدیران شهری دنبال شده است اما برخی از اعضای شورای شهر تهران و مجلس با آن مخالف هستند و آن را دهن‌کجی به تولیدکنندگان داخلی و موجب تاراج ارز کشور می دانند .