آخرین اخبار علی خضریان

اکوایران: سیاست بانک مرکزی در زمینه تخصیص ارز مسافری تغییری نکرده و فروش ارز مسافری هوایی به متقاضیان همچنان ادامه دارد و متوقف نشده است.
اکوایران: رئیس سازمان انرژی اتمی ادعای یک نماینده مجلس مبنی بر تخلف دولت از قانون اقدام راهبردی را نادرست دانست.
۱