آخرین اخبار غلامرضا فتحعلی

۰۶:۳۹
رکن اصلی سرمایه گذاری در صنایع پتروشیمی بحث تامین مالی است که در کنار آن دست پیدا کردن به تکنولوژی نیز بسیار مهم است.
۰۳:۱۷
غلامرضا فتحعلی مدیرعامل بانک سینا در خصوص ناترازی بانکها اظهار کرد: یکی از راه های نجات ناترازی بانکها فرآیند ادغام و تجمیع است می تواند یک اتفاق خوب در صنعت بانکداری باشد و ناترازی را با این رویکرد پوشش داد.
۱