پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • اشباع بیکاران جوان

    جدید ترین گزارش از طرح آمار گیری نیروی کار برای بهار امسال نشان دهنده آن است نرخ بیکاری برای جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر به ۸.۸ درصد رسیده است.

    ۰ مشاهده ۰۲:۱۴
۱