آخرین اخبار فروش صنعتی

تولید و فروش شرکت های صنعتی بورسی در فروردین ماه امسال کاهش چشمگیری داشته اند. براساس گزارشی که مرکز پژوهش های مجلس در این خصوص منتشر کرده، تولید 305 شرکت صنعتی بورسی در آغاز 1401 در مقایسه با سال قبل افت 2.8 درصدی داشته که می تواند به نوعی نشان دهنده افت تولید صنعت در این مقطع باشد.
۱