آخرین اخبار قاچاق دارو 1401

اکوایران: بنابر گزارش معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی تهران، در سال 1401 «مکمل‌ها» بیشترین «تعداد» کالاهای قاچاق کشف شده در گروه کالاهای سلامت محور را داشته است. همچنین بیشترین «ارزش» کالاهای قاچاق کشف شده در سال 1401 مربوط به 27 قلم از «تجهیزات» سلامت محور بوده است.
۱