پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • ۳ تهدید جدی برای کسب و کارهای آنلاین

    نیما نامداری عضو هیئت مدیره نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با بیان اینکه طرح مجلس در حوزه صیانت یا حمایت از کاربران در فضای مجازی برای کسب و کارهای آنلاین تهدیدهای زیادی دارد.

    ۰ مشاهده ۰۳:۳۷
۱