آخرین اخبار قیمت حامل های انرژی

اکوایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد بین توسعه اقتصادی و شدت انرژی رابطه معکوسی وجود دارد، به این معنی که در جوامع پیشرفته‌تر با اقتصاد کارآمدتر، شدت انرژی پایین‌تر است. با این حال، آمارهای اخیر نشان می‌دهد که شدت مصرف انرژی در ایران در مقایسه با کشورهای همتراز، از جمله کشورهای نفت‌خیز و حتی چین، که قطب تولید صنعتی جهان است، بسیار بالاتر است.
اکوایران: درحاشیه نشست دولت سخن از تعطیلی پنجشنبه‌ها تا مجازات خبرنگاران و جستجوی بانک مرکزی برای آرامش بازار ارز بود. در حیاط دولت خبر از شروط برای ورزشکاران و ثبات احتمالی حامل‌های انرژی در سال آتی نیز بود.
۰۱:۲۳
سیاست های دولت در اقتصاد از مهم ترین عوامل و تصمیم گیری هایی است که نیازمند دقت لازم و پیش بینی عواقب هر تصمیم است.
۱