آخرین اخبار قیمت دلار توافقی

اکوایران: قیمت دلار در بازار آزاد در کف کانال 50 هزار تومانی و در مرکز مبادله در قله امسال قرار گرفته که معادل 42 هزار و 963 تومان است. قیمت سکه امامی نیز با تغییر قیمت نامحسوسی در رقم 29 میلیون و 90 هزار تومان قرار گرفته است.
اکوایران: قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا در بالاترین سطح از ابتدای امسال یعنی 42 هزار و 707 تومان قرار گرفته است. قیمت سکه امامی نیز با افزایش جزیی در رقم 29 میلیون و 220 هزار تومان به ثبت رسیده است.
اکوایران: قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و بازار آزاد امروز در مسیر کاهشی قرار گرفته است. قیمت دلار در بازار آزاد در سطح 50 هزار و 250 تومان اعلام شده است. قیمت سکه امامی نیز با کاهش جزیی رقم 29 میلیون و 280 هزار تومان برای آن به ثبت رسیده است.
اکوایران: قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد و به سطح 42 هزار و 257 تومان رسیده است. قیمت سکه امامی نیز در کانال 29 میلیون تومانی نوسان جزیی را به ثبت رسانده است.
اکوایران: قیمت دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلا در بالاترین سطح پنج ماه اخیر قرار گرفته است. قیمت دلار در بازار آزاد (تا حوالی ساعت 13:30) نیز در سطح 50 هزار و 250 تومان اعلام شده که نسبت به روز گذشته تغییر محسوسی نداشته است.
اکوایران: قیمت دلار امروز در مرکز مبادله ارز افزایش و در بازار آزاد کاهشی بوده است. قیمت دلار در بازار آزاد (تا حوالی ساعت 13:30) در سطح 50 هزار و 230 تومان اعلام شده است. قیمت سکه امامی نیز در سطح 28 میلیون و 700 هزار تومان قرار دارد.
اکوایران: قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا و بازار آزاد روند امروز روند کاهشی به خود گرفته است. قیمت دلار در بازار آزاد (تا حوالی ساعت 13) در سطح 50 هزار و 150 تومان اعلام شده است. قیمت سکه امامی نیز در سطح 28 میلیون و 600 هزار تومان قرار دارد.
اکوایران: قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا همچنان در مسیر افزایشی قرار دارد. قیمت دلار در بازار آزاد نیز (تا حوالی ساعت 13) در سطح 50 هزار و 530 تومان اعلام شده است. قیمت سکه امامی نیز با کاهش جزیی همچنان در کانال 28 میلیون تومان قرار دارد.
اکوایران: قیمت دلار در بازار آزاد امروز تا حدود ساعت 14 در سطح 50 هزار و 650 تومان قرار دارد. قیمت سکه امامی نیز با کاهش جزیی، رقم 28 میلیون و 880 تومان برای آن اعلام شده است.
اکوایران: قیمت دلار در بازار آزاد امروز تا حدود ساعت 13، یک کانال عقب رفته و در سطح 50 هزار و 900 هزار تومان قرار دارد. قیمت سکه امامی نیز با افزایش 130 هزار تومانی وارد کانال 29 میلیون تومان شده است.