آخرین اخبار قیمت سکه و دلار

اکوایران: قیمت دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلا بالاخره افزایشی شد و با یک افزایش جزیی در سطح 41 هزار و 290 تومان قرار گرفت. قیمت سکه امامی نیز امروز به کانالی بالاتر رفت و در سطح 28 میلیون و 55 هزار تومان قرار گرفت.
اکوایران: قیمت دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلا با یک کاهش جزیی نسبت به روز گذشته در سطح 41 هزار و 288 تومان قرار گرفته است. قیمت سکه امامی نیز امروز نوسان قابل توجهی نداشته و در سطح 27 میلیون و 860 هزار تومان قرار گرفته است.
اکوایران: قیمت دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلا با یک کاهش جزیی نسبت به روز گذشته در سطح 41 هزار و 290 تومان قرار گرفت. سکه امامی نیز امروز نوسان قابل توجهی نداشت و 27 میلیون و 879 هزار قیمت‌گذاری شد.
اکوایران: قیمت دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلا با یک کاهش پنج تومانی نسبت به روز گذشته در سطح 41 هزار و 291 تومان قرار گرفت. قیمت سکه امامی نیز امروز کاهشی بود و به سطح 27 میلیون و 726 هزار تومان رسید.
اکوایران: قیمت دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلا با یک کاهش جزئی نسبت به روز گذشته در سطح 41 هزار و 296 تومان قرار گرفته است. قیمت سکه امامی نیز وارد کانال 27 میلیون تومانی شده است.
اکوایران: قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا و کانون صرافان امروز بر خلاف بازار آزاد کاهشی بوده و با یک نوسان جزیی، رقم 41 هزار و 299 تومان را نمایش داده است. قیمت سکه امامی نیز با افزایش تقریبا 230 هزار تومانی در سطح 27 میلیون و 870 هزار تومان قرار گرفته و فاصله آن نسبت به کامال 28 میلیون تومانی کمتر شده است.
اکوایران: قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا و کانون صرافان امروز نیز اندکی کاهشی بوده و یک عدد مشابه در سطح 41 هزار و 302 تومان را نمایش داده است. قیمت سکه امامی نیز با کاهش تقریبا 100 هزار تومانی در سطح 27 میلیون و 618 هزار تومان قرار گرفته است.
اکوایران: قیمت دلار امروز در مرکز مبادله ارز و طلا با کاهش 6 تومانی به سطح 41 هزار و 309 تومان رسیده است. قیمت سکه امامی نیز از سقف کانال 27 میلیون تومانی فاصله گرفته و با کاهش کمتر از 100 هزار تومان نسبت به روز گذشته رقم 27 میلیون و 750 هزار تومان برای آن درج شده است.
اکوایران: قیمت دلار امروز نیز در مرکز مبادله ارز و طلا کاهشی بسیار جزئی داشته و به سطح 41 هزار و 315 تومان رسیده است. قیمت سکه امامی نیز در سقف کانال 27 میلیون تومانی قرار گرفته است.
اکوایران: قیمت دلار در مرکز مبادله ارز و طلا امروز نیز کاهشی جزیی داشته و به سطح 41 هزار و 323 تومان افت پیدا کرده است. قیمت سکه امامی نیز امروز کاهش نامحسوسی داشته قابل و در سطح 28 میلیون و 113 هزار تومان قرار دارد.