پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • واکسن ایرانی چقدر آب می‌ خورد ؟

    انتشار سندی که نشان می‌دهد قیمت بنیاد برکت برای فروش واکسن کرونا به وزارت بهداشت ۲۰۰ هزارتومان بوده، سر و صدای زیادی راه انداخته است.

    ۰ مشاهده ۰۳:۵۸
۱