آخرین اخبار مالباختگان

۰۳:۱۲
13 ماه پیش صندوق امانات شعبه دانشگاه بانک ملی ایران، هدف سرقت قرار گرفت و 169 صندوق باز شد. طلا، جواهر، سکه و ارز بیشترین اموالی بود که به سرقت رفت و با گذشته نزدیک به 400 روز، هنوز اموال به سرقت رفته به طور کامل به مالباختگان بازنگشته است.
۱