پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • درآمد دولت در سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

    با پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ منابع بودجه عمومی دولت و درآمدهای اختصاصی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی مشخص شد.

    ۰ مشاهده ۰۱:۱۲
۱