پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • سکوت سیاسی سازمان بورس

    دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس امروز عنوان کرده است که جواب صحبت های خلاف کاندیداها را نمی‌دهد تا مبادا انگ عمل سیاسی به سازمان بورس وارد شود!

    ۰ مشاهده ۰۲:۲۸
۱