پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • روز انصراف ندهنده‌ها

    خبر انصراف بعضی از نامزدها اتفاق شوکه کننده امروز بود، خبری که بلافاصله تکذیب شد.

    ۰ مشاهده ۰۰:۵۹
۱