آخرین اخبار معماری

۰۸:۳۴
علیرضا زاکانی شهردار تهران به تازگی گفته است که در حال حاضر ۷ پارک ویژه بانوان داریم و ۵ پارک هم در سال جاری تاسیس می شود و علاوه بر آن در ۳۵۲پارک محلی نیز تمام یا بخشی از آن را به زنان و دختران و مادران و کودکان اختصاص می دهیم که برای این کار مناسب سازی می شوند.
۰۲:۱۳
قصه پلاسکو را به یاد دارید، یک روز صبح همه چیز فروریخت می دانید چند پلاسکوی دیگر در تهران هست که هنوز رو نشده است؟
۰۲:۱۵
موضوع طرح ها و پروژه های نیمه تمام عمرانی مربوط به یک دولت خاص نیست.
۱