پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • پول‌های بلوکه شده در راه ایران

    امروز خبر رسید که رئیس کل بانک مرکزی با سفیر کره جنوبی در تهران دیدار کرده و این دیدار حاوی تصمیم‌های مهمی درباره نحوه پرداخت پول‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی بوده است.

    ۰ مشاهده ۰۳:۱۰
۱