پخش زنده پخش زنده اکو ایران
  • عدد طلایی نرخ مالیات

    منحنی لافر، اولین بار توسط اقتصاددان آمریکایی، «آرتور لافر» معرفی شد.

    ۰ مشاهده ۰۵:۳۳
۱