آخرین اخبار مهدی غضنفری

۰۲:۴۰
مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با بیان اینکه، منابع انفال به هیچ وجه نباید عینا مصرف بشود، 3 هدف تاسیس صندوق های ثروت ملی در دنیا را اعلام کرد.
۰۳:۳۷
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی می‌گوید: اغلب صندوق‌های ثروت ملی در دنیا از جمله صندوق ابوظبی و صندوق نروژ، در خارج از کشورهای خود سرمایه گذاری کردند اما در کشور ما به دلیل پایین بودن نرخ سرمایه گذاری، هدف سرمایه گذاری این صندوق بیشتر در داخل است.
۰۵:۱۲
مهدی غضنفری رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، از جزئیات پیشنهاد تغییر عنوان صندوق توسعه ملی می‌گوید.
۵۷:۳۴
رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، با اعلام میزان ورودی و خروجی این صندوق در دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم، خطاب به بخش خصوصی تاکید کرد: بیایید روضه‌تان را بخوانید و با هم گریه می‌کنیم؛ اما آن پول‌های ما را بدهید. روی آن پول‌ها بازی درنیاورید. تا وقتی من در صندوق هستم، امکان ندارد که ما ارز 4200 از شما بگیریم. حالا چه اتفاق سیاسی بیافتد، نمی دانم.
۰۱:۱۹
برداشت از صندوق توسعه ملی، طی سال‌های گذشته، این صندوق بین نسلی را با مشکل مواجه کرده است.
۴۴:۴۵
آیا کشورها می‌توانند بدون اخذ مالیات از شهروندان، منابع لازم برای مخارج دولت‌شان را تامین کنند؟
۱ ۲