آخرین اخبار موسسه اعتباری توسعه

رسانه اکوایران از سومین موسسه اعتباری که رییس کل بانک مرکزی از انحلال آن سخن گفته مطلع شده است.
اکوایران: با نظر بانک مرکزی موسسه «اعتباری توسعه» منحل شد.
۱