آخرین اخبار موسسه اعتباری نور

اکوایران: پس از انتقال کامل سپرده‌ها، دارایی‌ها، تسهیلات، کارکنان و شعب موسسه اعتباری نور به بانک ملی ایران، مجمع عمومی فوق‌العاده موسسه اعتباری غیربانکی نور توسط کمیته عالی ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی در بانک مرکزی برگزار و بر اساس تصمیم اعضاء مجمع عمومی یاد شده، این موسسه منحل گردید و هیأت تصفیه مؤسسه یاد شده نیز توسط بانک مرکزی ایران منصوب و فرآیند تصفیه موسسه آغاز شده است.
رسانه اکوایران از سومین موسسه اعتباری که رییس کل بانک مرکزی از انحلال آن سخن گفته مطلع شده است.
موضوع ادغام موسسه اعتباری نور در بانک ملی (یا آنطور که برخی مقامات می­گویند «خرید و تعهد» نور توسط بانک ملی) چند روزی است که در رسانه ها مطرح شده است و اظهار نظرهای مختلفی در خصوص آن مطرح می­شود. سوالات و ابهاماتی به تدریج در فضای مجازی و رسانه ­ها مطرح می­شوند و دست اندرکاران نیز اندک اندک و در پاسخ به این سوالات و ابهامات، جزئیات بیشتری را در اختیار رسانه ­ها و افکار عمومی قرار می­دهند. برای…
رییس کل بانک مرکزی با تاکید براینکه هیچ گونه ناترازی از موسسه اعتباری سابق نور به بانک ملی منتقل نمی شود، گفت :۳۳۰ هزار میلیارد ریال سپرده های مردمی در موسسه اعتباری سابق نور به بانک ملی منتقل شده است و بانک مرکزی نیز مطالبات خود را از طریق دارایی های این موسسه تسویه می کند.
۰۳:۳۹
بانک مرکزی با صدور اطلاعیه‌ای از ادغام موسسه اعتباری نور با بانک ملی خبر داده. این خبر ناگهانی با انتقادهای بسیاری مواجه شده و پرسش‌های بسیاری را با خود همراه کرده.
۱