آخرین اخبار نام سال

۰۱:۲۹
رهبر انقلاب اسلامی در نخستین دقایق سال ۱۴۰۳، این سال را به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم‌» نامگذاری کردند.
تولید کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است. تولید ملّی در واقع راه اصلی عبور از سختی‌ها و دشواریهای اقتصادی برای کشور است. یعنی مهمترین مسائل اقتصادی کشور را مسئله‌ی تولید، رواج تولید ملّی و رونق تولید ملّی، حل میکند.
۱