آخرین اخبار نرخ بهره هفته پایانی مهر

نرخ بهره بین بانکی آخرین هفته مهر 1401 در مقایسه با هفته قبل افتی نامحسوس داشته و در مرز 20.86 درصد به ثبت رسید. این شاخص که به صورت هفتگی در تابلوی آماری بانک مرکزی به روزرسانی می شود در هفته های اخیر نزدیک به مرز 20.9 درصد قرار گرفته و نوسان پایینی داشته است.
۱