آخرین اخبار نرخ سودبین بانکی

نرخ سود بین بانکی در هفته اول تیر ماه رکورد شش ماهه ثبت کرده است. برخی تحلیلگران معتقدند بررسی معاملات در بازارهای بین بانکی در این مدت نشان می دهد این افزایش می تواند ناشی از رفتار چراغ خاموش بانک مرکزی در برخورد با نیاز بانک ها بوده و این نهاد سعی دارد تا با کاهش بسط پول دربازار باز به نوعی نرخ بهره را در بازار شبانه ارتقا دهد.
نرخ سود بین بانکی در هفته های اخیر روند ثابتی داشته و حول 20.3 درصد نوسان داشته است. بررسی نرخ سود در بازار های دیگر نیز نشان می دهد در هفته چهارم 1401 هیچ رشدی در نرخ سود های بازارهای مالی به ثبت نرسیده است.
رکورد زنی های بسط پول در بازار باز همچنان ادامه دارد و به سطوح بی سابقه ای در این بازار رسیده است. در این هفته 75 هزار میلیارد تومان پول در بانک ها تزریق شده و نرخ سود در این بازار به کف 12 هفته ای رسیده است.
در آخرین هفته پاییزی قرن رکورد تاریخی بسط پول در بازار باز ثبت شده و رکورد درج شده در هفته قبل را بیش از 10 هزار میلیارد تومان دیگر ارتقا داد. این در حالی است که اعتبارات قاعده‌مند در بازار بین بانکی به کف سالانه رسیده است.
قیمت پول در بازار بین بانکی به اوج خود در 9 ماه گذشته رسیده است؛ طبق گزارش بانک مرکزی نرخ سود بین بانکی در سطح 20.7 درصد به سر می برد.
در هفته نخست آبان 1400 بسط پول در بانکها رکوردی جدید را به ثبت رساند. در همین راستا در بازار باز چند اتفاق مهم به ثبت رسید که در مهمترین آن ها بسط هفتگی پول به بیشترین میزان هفتگی خود نائل آمد.
۱