آخرین اخبار نرخ نیمایی

به نظر می آید دلار تهران در حال حاضر از نرخ هرات خط می گیرد. هر روندی که هرات تشخیص دهد، تهران نیز دنباله رو آن است. از آن گذشته مسئله دیگری که در بازار ارز به آن توجه شده، افزایش نرخ در بازار نیما و سمت رسمی بازار است.
اعضای کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران و جمعی از صادرکنندگان، به دیدار رییس جدید سازمان توسعه تجارت رفتند. در این دیدار که با پنجمین جلسه کمیسیون همزمان بود، دغدغه ها و مسایل تجاری مطرح شد و فعالان تجاری هم برای تسهیل فرآیندهای تجاری راهکارهایی ارایه کردند.
۱ ۲