آخرین اخبار نسل‌کشی

۰۱:۰۶
مرضیه قبادی، مدرس دانشگاه درباره محتوای شکایت آفریقای جنوبی از اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری گفت:« در ۲۹ دسامبر ۲۰۲۳ آفریقای جنوبی، شکایتی را مطرح کرد مبنی بر آنکه اسرائیل تعهدات مندرج در کنوانسیون جلوگیری و مجازات نسل‌کشی را نقض کرده و این نقض منجر به آن شده که حقوق فلسطینی‌ها زیر پا گذاشته شود.»
۰۴:۴۳
شکایت اخیر آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل در دیوان بین‌المللی دادگستری که منجر به صدور دستور موقتی علیه این رژیم شد چه مواردی را شامل می‌شود؟
۱