آخرین اخبار نقدینگی بانک ها

سقف شیشه ای معاملات بانک مرکزی در هفته های سال جاری همواره در مرز 70 همت قرار داشته و بالاترین سطح آن 95 همت بود. در هفته های اخیر این سقف شیشه ای معین شده از سوی بانک مرکزی شکسته شده و در سطح 100 همت قرار گرفته است. اتفاقی که می تواند به باور برخی موجب آزاد سازی تورم در کشور شود.
در اجلاس مجمع عادی و فوق العاده بانک مرکزی که رئیس جمهور نیز حضور داشت، رئیس کل بانک مرکزی از کاهش 19.7 درصدی نرخ تورم خبر داد.
نرخ بهره بین بانکی در هفته دوم مهر ماه 1401 نزولی شده و پس از سه هفته از کانال 20.9 درصد پایین آمد. به طور کلی در تحلیل این رویداد از دید کارشناسان دو دیدگاه مهم وجود دارد. برخی هنوز معتقدند این کاهش نمی تواند عامل بهبود شرایط نقدینگی بانک ها باشد.
بانک مرکزی دادگاهی را برگزار می کند که در آن نه متهم است نه شاکی، بلکه نقش یک قاضی را دارد. قضاوت برای تعیین نرخ سود بین بانکی که اکنون مهم ترین موضوع سیاست گذار در این نهاد است. تعارض منافع بورسی ها با نرخ تورم در تعیین این شاخص دوگانه ای است که بانک مرکزی را وادار به انتخابی مهم می کند. کاهش یا افزایش؟ تحلیلگران برای این انتخاب بانک مرکزی سه راهکار مهم را پیشنهاد می دهند.
روند بسط پول در عملیات بازار باز روندی کاهشی داشته است.
عملیات بازار باز برای سومین هفته متوالی وارد کانال 90 هزار میلیاردی شده و باز هم مسیر صعودی خود در بسط پول را ادامه داد. این در حالی است که اعتبارات قاعده مند به صورت میانگین در سراشیبی قرار داشته و اکنون به کمترین میزان خود در هفته های اخیر رسیده است.
۱